Gminny  Program  Rewitalizacji

dla  Gminy  Grybów


 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów

Piątek, 2 marca 2018

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Grybów z dnia 23 lutego 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy Grybów do udziału w rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu ora

Konsultacje społeczne dotyczace Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Grybów oraz projektu uchwały ws. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

Piątek, 23 lutego 2018

zaproszenie na konsultacje - spotkanie konsultacyjne 15 marca 2018 w godz: 13.00 - 14.30 w Urzędzie Gminy w Grybowie

Program Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2017 - 2025

Wtorek, 20 czerwca 2017

Uchwała Nr XXIII/224/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Grybów na lata 2017 - 2025

ANKIETA Gminny Program Rewitalizacji

Wtorek, 25 kwietnia 2017

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Grybów zawiadamia o: rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów na lata 2017-2025 Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 kwietnia 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. na obszarze rewitalizacji

ANKIETA

Wtorek, 25 kwietnia 2017

Wójt Gminy Grybów, zwraca się z prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej ogrzewania budynków.

Zaproszenie do składania projektów

Piątek, 24 marca 2017

Wójt Gminy zaprasza do składania propozycji projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów

Uchwały Rady Gminy

Piątek, 24 marca 2017

Uchwała Nr XXI/194/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.pdf Uchwała Nr XXI/195/2017 Rady Gminy Grybów z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszar

DIAGNOZA

Piątek, 24 marca 2017

Wójt Gminy Grybów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Grybów.