Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy radcy prawnego należy świadczenie kompleksowych, bieżących usług prawniczych w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Urzędu.