Wymiana starych piecy! Projekt 4.4.3

Środa, 13 listopada 2019

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Wymiana starych piecy! Projekt 4.4.2

Środa, 13 listopada 2019

Nazwa projektu: Redukcja niskiej emisji z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy Grybów poprzez dofinansowanie wymiany nisko-sprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe.