#LiczySięKażdy NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

#LiczySięKażdy NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

Czwartek, 11 lutego 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Ogłoszenie  o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Piątek, 29 stycznia 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Pan Jacek Migacz – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Grybów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.