Organizcje społeczne

                   

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach


 

Mottem przewodnim Fundacji jest niesienie pomocy ludziom, niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los niezależnie od rodzaju schorzenia fizycznego czy umysłowego. Działalność Fundacji od samego początku istnienia niosła wymierne korzyści osobom niepełnosprawnym, czego najlepszym przykładem jest fakt uruchomienia w styczniu 2002 r. sepecjalistycznego ośodka “Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjne im. św. Ojca Pio” w Stróżach. 1 września 2002 r. z inicjatywy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zostało oddane do użytku przedszkole integracyjne. Ideą placówki jest integracja dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami poprzez wspólne zajęcia i zabawy z wykorzystaniem m.in. basenu leczniczego, hipoterapii i terapii zajęciowej.

Strona fundacji: http://fpon.com.pl/

Dane KRS: FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W STRÓŻACH

 


Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”


Utworzone w listopadzie 2003 roku i prowadzone przez Józefa Brońskiego stowarzyszenie za główne cele stawia sobie:

 • prowadzenie działalności promocyjnej, szkoleniowej, sporządzanie ekspertyz i analiz, organizowanie konferencji i sympozjów naukowych
 • pomoc i doradztwo w zakresie rozwijania przedsiębiorczości
 • popularyzowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej
 • współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
 • prowadzenie działalności kulturalnej
 • prowadzenie działalności charytatywnej
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • stymulowanie rozwoju gospodarki na ziemi grybowskiej
 • wspieranie działalności na rzecz ochrony środowiska
 • nawiązywanie kontaktów w celu pozyskania źródeł finansowania
 • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie źródeł finansowania oraz ograniczanie i zwalczanie bezrobocia
 • inicjowanie powstawania nowych firm
 • stymulowanie powstawania nowych produkcji
 • kompleksowa obsługa inwestorów

Dane KRS: STOWARZYSZENIE NASZA ZIEMIA GRYBOWSKA