I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego w dniu 15.02.2021 r.

files/fck/File/Zanieczyszczenie_powietrza_15_02_2021_r_.pdf