Umowa na budowę Gminnego Ośrodka Kultury została podpisana

12 lutego 2021 r. została podpisana umowa na budowę Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną w Grybowie.

Termin realizacji inwestycji od 12.02.2021 r. do 30.06.2022 r. , koszt 2 536 122,00 zł. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk, 33-336 Łabowa 197.

GALERIA