Najzdolniejsi uczniowie z terenu Gminy otrzymali stypendia

W miniony czwartek tj. 18 lutego 2021 r. Wójt Gminy Jacek Migacz wręczył stypendia 16-tu najzdolniejszym studentom z terenu naszej Gminy, w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie ich przyznawania.

Wójt pogratulował wszystkim tegorocznym stypendystom bardzo wysokich wyników w nauce, życząc im jednocześnie dalszych sukcesów, mających odzwierciedlenie w ich przyszłej karierze zawodowej.

 fot.M.Książkiewicz

GALERIA