Nabór wniosków na odnawialne źródła energii w roku 2021 r.

Informuję zainteresowanych mieszkańców, że Gmina Grybów w roku 2021 będzie udzielać dotacji do inwestycji polegającej na instalacji odnawialnych źródeł energii.

 Warunki udzielania dotacji określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy Grybów dnia 12 grudnia 2019 r. (uchwała nr XIII/121/2019),  który jest dostępny na stronie internetowej

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,1700938,uchwala-nr-xiii1212019-rady-gminy-grybow-z-dnia-12-grudnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udz.html

Wnioski na dofinansowanie w roku 2021 można składać wyłącznie w terminie od dnia 8 marca 2021 roku  do dnia 9 kwietnia 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, pok. 2. Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Grybów w pok. 1  w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej.

Ilość miejsc w przedmiotowym projekcie jest ograniczona, zatem o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.

                                                                                                         Wójt

                                                                                                   Jacek Migacz