Katalog usług

K A R T Y   S P R A W


Przed udaniem się do Urzędu Gminy w celu załatwienia swojej sprawy zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną opisującą daną usługę. W ten sposób można uzyskać wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, np: niezbędnych dokumentach i załącznikach, komórce organizacyjnej rozpatrującej sprawę czy ewentualnych opłatach. W przypadku usług wymagających pisemnego wniosku do kart dołączone zostały odpowiednie formularze. 

Karty informacyjne usług oraz wzory formularzy otwierane są za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader. Aktualną wersję programu można pobrać  LINK

 

  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  • Sprawy obywatelskie
  • Dowody osobiste
  • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  •  

  Referat Budżetu i Finansów

  • Zwrot podatku akcyzowego

 

  Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

  •  

 

  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia

 

  Referat Oświaty, Kultury i Sportu

  • Stypendium Wójta Gminy Grybów