Statystyki

dane wg stanu na 25 marca 2019

Dane statystyczne Gminy Grybów

 1. Statystyka dotycząca mieszkańców

  Liczba mieszkańców:   25.628
w tym kobiet:   12.766
mężczyzn:   12.862
gospodarstw domowych 5.367

 

  Liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa

  

Miejscowość Ulica Liczba
domów osób kobiet mężczyzn
BIAŁA NIŻNA   619 2772 1405 1367
BINCZAROWA   287 1461 695 766
CHODOROWA   49 267 124 143
CIENIAWA   358 1667 832 835
FLORYNKA   323 1735 862 873
GRÓDEK   246 1173 581 592
KĄCLOWA   487 2520 1247 1273
KRUŻLOWA NIŻNA   217 1004 501 503
KRUŻLOWA WYŻNA   307 1535 783 752
POLNA   228 1093 554 539
PTASZKOWA   729 3311 1685 1626
SIOŁKOWA   453 2145 1055 1090
STARA WIEŚ   228 1067 521 546
STRÓŻE   585 2642 1340 1302
WAWRZKA   99 552 263 289
WYSKITNA   150 684 318 366
RAZEM   5367 25628 12766 12862

 


 

   Liczba mieszkańców wg wieku