Władze Gminy

Jacek Migacz  Wójt Gminy Grybów
tel: 18-445-02-04 email: wojt@gminagrybow.pl

Andrzej Poręba  Z-ca Wójta Gminy Grybów
tel: 18-445-02-04 email: z-ca.wojta@gminagrybow.pl

Danuta Krok Sekretarz Gminy Grybów 
tel: 18-448-42-25 email: sekretarz@gminagrybow.pl

Elżbieta Chronowska Baran  Skarbnik Gminy Grybów
tel: 18-448-42-14 email: skarbnik@gminagrybow.pl

  

Rada Gminy Grybów kadencja 2018-2023

Przewodniczący:  Jacek Ziębiec
Wicerzewodniczący:                Grzegorz Karakuła
Wicerzewodniczący:    Maria Michalik
 Radni  Marcin Bednarz
   Adrian Czochór
   Piotr Fyda
   Antoni Gruca
   Kazimierz Igielski
   Monika Janur
   Lucjan Janus
   Krzysztof Koszyk
   Marian Kruczek
   Krzysztof Oleksy
   Krzysztof Olszanecki
   Krzysztof Osmoła
   Anna Poznańska
   Jan Radzik
  Feliks Rządca
   Jan Smoła
   Stanisław Szambelan
   Marzena Szyszka

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący: Jan Smoła
Wiceprzewodniczący:          Adrian Czochór
  Krzysztof Oleksy
  Krzysztof Koszyk
  Krzysztof Olszanecki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Przewodniczący: Stanisław Szambelan
Wiceprzewodniczący:          Piotr Fyda
  Feliks Rządca
  Monika Janur
  Jan Radzik
  Marian Kruczek

 

Komisja Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego


Przewodniczący: Monika Janur

Wiceprzewodniczący:            

Antoni Gruca
  Kazimierz Igielski
  Maria Michalik
  Grzegorz Karakuła
   Marcin Bednarz

 

Komisja Infrastruktury i Mienia Komunalnego


Przewodniczący: Krzysztof Oleksy
Wiceprzewodniczący:              Anna Poznańska
  Grzegorz Karakuła
  Krzysztof Osmoła
  Marcin Bednarz
  Lucjan Janus

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący: Krzysztof Osmoła
Wiceprzewodniczący:             Kazimierz Igielski
  Jacek Ziebiec
  Lucjan Janus
  Piotr Fyda
  Antoni Gruca

 

 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych

Przewodniczący: Feliks Rządca
Wiceprzewodniczący:      Marzena Szyszka
  Maria Michalik
  Adrian Czochór
  Jan Radzik
  Anna Poznańska

 Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Przeciwpożarowych
  oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


 
Przewodniczący: Krzysztof Koszyk
Wiceprzewodniczący:        Krzysztof Olszanecki
  Stanisław Szambelan
  Jan Smoła
  Marian Kruczek
   Marzena Szyszka