Finanse Gminy

Rok Budżetowy 2020


 


UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRYBÓW NA 2020 ROK NR XIV/130/2019 RADY GMINY GRYBÓW z dnia 30 grudnia 2019 r.
  Uchwała Nr S.O. X/426-1/8/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2020 rok
 

Rok Budżetowy 2019


 


Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na rok 2019
   Uchwała Nr S.O.IX/429-1/55/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grybów.pdf

Rok Budżetowy 2018


 


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018
Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2018 rok
Uchwała Nr S.O. X/421-1/45/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie: opinii o  możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2018 rok.pdf
Uchwała Nr S.O. X/421-1/48/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grybów.pdf


Rok Budżetowy 2017


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017
  Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2017
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I kw 2017
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za II kw 2017
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za III kw 2017
  Uchwała Nr S.O. X/421-1/13/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: opinii o  możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2017 rok.pdf

  

 Rok Budżetowy 2016


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016
  Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2016

 

Rok Budżetowy 2015


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015
  Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2015
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015

 

 Rok Budżetowy 2014


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Uchwała Nr S.O. X/429-1/36/14 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014
Uchwała Budżetowa Gminy Grybów na 2014

Uchwała Nr S.O. X/421/18/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2013 r w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2014 r

 Uchwała Nr S.O. X/429-1/29/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2013 r w sprawie:
opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów

 

 Rok Budżetowy 2013


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013
Uchwała budżetowa Gminy Grybów na rok 2013
   Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grybów na lata 2013-2016
 

 Uchwała Nr S.O. X/426-3/10/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Grybów na 2013 rok

 

  Uchwała Nr S.O. X/426/22/12 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2013 rok.

 Rok Budżetowy 2012


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2012
   Uchwała budżetowa Gminy Grybów na rok 2012
 

 Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów na lata 2012-2015

 

  Uchwała Nr SO.X/429-1/49/11 Składu Orzekającego RIO w Krakowie z dnia 6.12.2011 w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów
 

 

 Rok Budżetowy 2011


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze  2011 
 

Uchwała budżetowa  Gminy Grybów na rok 2011

 

 Uchwała Nr S.O. X/426-3/1/11 Składu Orzekająćego Kolegium Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Grybów na 2011 rok
 

Uchwała Nr SO X/426/14/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie: opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2011 rok 
Uchwała Nr SO X/429-1/14/10 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 listopada 2010 r w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grybów

 

 Rok Budżetowy 2010


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze  2010 
 

Uchwała budżetowa Gminy Grybów na rok 2010

  

Rok Budżetowy 2009


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009