Harmonogram pracy leśniczego luty 2021

 
harmonogram_na_luty21.pdf

Nadleśniczy  Nadleśnictwo Nawojowa, na podstawie porozumienia z Starostą  Nowosądeckim,   sprawuje  nadzór  nad gospodarką leśną w lasach  nie  stanowiących  własności  Skarbu  Państwa  w  zasięgu  terytorialnym Nadleśnictwa tj. na  pow. 7760 ha.

W imieniu Nadleśniczego bezpośredni  nadzór  w  terenie, polegający  między innymi  na:
- wyznaczaniu  drzew  do  wyrębu na  (podstawie  wniesionych  podań-wniosków właścieli)

- wydawanie  decyzji  na  pozyskanie  drewna

- legalizację  ściętego  drewna  (onumerowanie  i ocechowanie  przy pniu)

- wydawanie  świadectw legalności pozyskanego  drewna

sprawuje  dwóch  leśniczych  - Specjalistów  Służby  Leśnej  ds. lasów nie stanowiących własności  Skarbu Państwa,  w  dwóch  obwodach  nadzorczych:  

Obwód Grybów, w skład  którego wchodzą:  

- Gmina Grybów – wsie (obręby): Florynka, Wawrzka, Kąclowa, Biała Niżna, Siołkowa, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś, Binczarowa, Ptaszkowa, Cieniawa

- Miasto Grybów – całe.

- Gmina  Kamionka Wielka – wsie (obręby) – Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Królowa Polska, Królowa Górna, Mystków, Mszalnica, Bogusza

Zgłoszenia o legalizację pozyskanego drewna:

Poniedziałek – w godzinach 14.00-15.00

Wtorek-piątek – w godzinach 7.00-8.00

Kontakt: Bronisław Lizoń, Tel. domowy: 18-445-60-19, Tel. kom.: 728-984-835,

W czasie nieobecności sprawy bieżące w zastępstwie załatwiał będzie

Specjalista Służby Leśnej ds. Lasów Niepaństwowych, Pan Przemysław Nosal
Tel. kom.: 784-093-315.