Segregacja odpadów

 


Ważnym elementem nowego systemu jest selektywna zbiórka odpadów „u źródła”.
Poniżej przedstawiono wskazówki: jak segregować odpady.

 

Jak segregować?


Do pojemnika lub worka niebieskiego wrzucamy papier np:

  -   gazety i czasopisma,
  -    prospekty i katalogi,
  -    zeszyty,
  -    książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi okładkami twardymi,
  -    torby i opakowania papierowe,
  -    tekturę i opakowania tekturowe,


Nie wrzucamy:
- zabrudzonego, tłustego papieru, papierów higienicznych, podpasek,
- pieluch jednorazowych, kalki technicznej,
- papierowych i tekturowych opakowań po materiałach budowlanych, tapet,
- foliowanych i lakierowanych katalogów.

Należy pamiętać, aby przed wrzuceniem papieru do pojemnika usunąć wszystkie zszywki,
klamerki oraz inne elementy metalowe lub plastikowe.


Do pojemnika lub  worka żółtego  wrzucamy tworzywa sztuczne, opakowania metalowe oraz opakowania wielomateriałowe np:

-    plastikowe butelki po napojach (zgniecione) i zakrętki,
-    plastikowe torebki,
-    puszki po konserwach,
-    kapsle,
-    puszki po napojach,
-    drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych
     (np. zabawki, narzędzia)
-   opakowania wielomateriałowe (np.kartony po sokach,mleku itp)
Nie wrzucamy:

- zabrudzonych, tłustych folii, gumy,
- baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
- metalowych opakowań po chemikaliach z zawartością,
- opakowań z tworzyw sztucznych po lekach i chemikaliach z zawartością,
- opakowań po środkach ochrony roślin.

Należy pamiętać o odkręcaniu zakrętek z butelek, oraz o ich zgnieceniu przed wyrzuceniem do pojemnika.

Do pojemnika lub worka zielonego wrzucamy szkło, np.:

-    słoiki szklane,
-    butelki szklane,
-    szklane opakowania
Nie wrzucamy:
- ceramiki (porcelana, fajans, talerze, doniczki), luster,
- lamp fluorescencyjnych,
- szklanych opakowań po lekach i chemikaliach z zawartością, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych.

Należy pamiętać aby odpady były segregowane bez zanieczyszczeń


 W pojemnikach lub workach koloru brązowego należy zbierać odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone np.:

-    odpady po owocach i warzywach,
-    obierki z owoców i warzyw,
-    kwiaty doniczkowe, stara ziemia do kwiatków,
-    zwiędłe cięte kwiaty,
-    fusy po kawie, herbacie,
-    skoszona trawa i chwasty,
-    liście,
-    drewno,
-    odzież i materiały z włókien naturalnych.


Nie wrzucamy:
-    mięsa;
-    resztek jedzenia;
-    pampersów oraz niedopałków;
-    podściółki dla kotów

 

 SEGREGUJ ODPADY TO SIĘ OPŁACA I CHRONISZ śRODOWISKO !