Wykaz telefonów

Urząd Gminy centrala  18 445-02-04
                            fax    18 445-04-02   
         fax całodobowy   525-525-210

Nr pokoju Komórka organizacyjna
Nr telefonu
centrala
18-445-02-04
nr wew:
10 Wójt Gminy
18 448-42-10
 
10 Z-ca Wójta Gminy
18 448-42-10
 
10 Sekretariat
18 448-42-10
210
2 Dziennik podawczy
18 445-04-02
18 448-42-42
 
242
18 Skarbnik Gminy
 18 448-42-14 
214
15 Sekretarz Gminy
 18 448-42-25
225
17 Biuro Rady
18 448-42-15
215
17 Radca prawny 18 448-42-15 215
19 Księgowość
18 448-42-36
18 448-42-49
236
249
19 Płace 18 448-42-13 213
13 Zamówienia publiczne
18 448-42-30
230 
13 Budownictwo 18 448-42-30
18 448-42-31
230
231
12 Inwestycje

18 448-42-32
18 448-42-33

232
233
16 Geodezja, Mienie komunalne
18 448-42-21
18 448-42-20
221
220
14 Wymiar i księgowośc podatkowa

18 448-42-37

237
2 Opłata za odpady komunalne 18 448-42-17 217
1

Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Ewidencja Działalności Gospodarczej

18 448-42-23
18 448-42-24
223
224
6 Ewidencja Ludności,
Dowody Osobiste, Wojskowość
18 448-42-39
18 448-42-16
18 445-01-11
239
216
 
7 Kasa
18 448-42-38
238
8 Kadry 18 448-42-48 248
II pietro Referat oświaty - kierownik 18 448-42-26
226
II piętro Referat oświaty
18 448-42-27
227
II piętro Referat oświaty 18 448-42-35 235

 

 Książka adresowa

 

Nazwisko i Imię Stanowisko Nr telefonu adres email
Migacz Jacek Wójt Gminy 18 445-02-04 wojt@gminagrybow.pl
Poręba Andrzej Z-ca Wójta Gminy 18 445-02-04 z-ca.wojta@gminagrybow.pl
Krok Danuta Sekretarz 18 448 42 25 sekretarz@gminagrybow.pl
Elżbieta Chronowska Baran Skarbnik Gminy  18 448-42-14  skarbnik@gminagrybow.pl
Ziętek Waldemar Radca prawny 18 448-42-15 w.zietek@gminagrybow.pl
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Krok Danuta Kierownik referatu 18 448 42 25 sekretarz@gminagrybow.pl
Janus Zofia Główny specjalista
18 448 43 48 z.janus@gminagrybow.pl
Blicharz Stanisława inspektor 18 448 42 23 s.blicharz@gminagrybow.pl
Janus Bożena pomoc administracyjna 18 448 42 42 b.janus@gminagrybow.pl
Janusz Małgorzata inspektor 18 448 42 15 m.janusz@gminagrybow.pl
Siedlarz Marzena inspektor 18 445 01 11 msiedlarz@gminagrybow.pl
Sikorska Jolanta inspektor 18 448 42 16 j.sikorska@gminasgrybow.pl
Gacek Marcin informatyk 18 448 42 15 informatyk@gminagrybow.pl
Lichoń Karolina pomoc administracyjna 18 448 42 15 k.lichon@gminagrybow.pl
Referat Budżetu i Finansów
Obrzut Elżbieta Kierownik referatu 18 448 42 36 e.obrzut@gminagrybow.pl
Albin Teresa inspektor 18 448 42 37 t.albin@gminagrybow.pl
Barczyk Jadwiga podinspektor 18 448 42 17 j.barczyk@gminagrybow.pl
Igielska Bogumiła inspektor 18 448 42 36 b.igielska@gminagrybow.pl
Jędrusik Agnieszka podinspektor 18 448 42 37 a.jedrusik@gminagrybow.pl
Kłapacz Ewa inspektor 18 448 42 13 e.klapacz@gminagrybow.pl
Mól Agnieszka Podinspektor 18 448 42 36 a.mol@gminagrybow.pl
Pękala Agnieszka podinspektor 18 448 42 36 a.pekala@gminagrybow.pl
Sapalska Danuta inspektor 18 448 42 36 d.sapalska@gminagrybow.pl
Tarasek Izabela podinspektor 18 448 42 38 i.tarasek@gminagrybow.pl
Wojtarowicz Danuta inspektor 18 448 42 37 d.wojtarowicz@gminagrybow.pl
Zięcina Sylwia podinspektor 18 448 42 36 s.ziecina@gminagrybow.pl
Referat Infrastruktury i Rozwoju
Michalik Eugeniusz Kierownik referatu 18 448 42 32 e.michalik@gminagrybow.pl
Chronowski Tomasz inspektor 18 448 42 32 t.chronowski@gminagrybow.pl
Kruczek Magdalena inspektor 18 448 42 30 m.kruczek@gminagrybow.pl
Obrzut Piotr inspektor 18 448 42 31 pobrzut@gminagrybow.pl
Rolka Maria inspektor 18 448 42 30 mrolka@gminagrybow.pl
Gruca Krzysztof podinspektor 18 448 42 32
k.gruca@gminagrybow.pl
Rola Emilia inspektor 18 448 42 21 e.rola@gminagrybow.pl
Szczepanik Joanna podinspektor 18 448 42 21 j.szczepanik@gminagrybow.pl
Żarnowski Paweł inspektor 18 448 42 21 p.zarnowski@gminagrybow.pl
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grubecka Małgorzata Kierownik referatu 18 448 42 24 m.grubecka@gminagrybow.pl
Dziedzic Łukasz podinspektor 18 448 42 24 l.dziedzic@gminagrybow.pl
Rolka Marian inspektor 18 448 42 23 m.rolka@gminagrybow.pl
Król Ewelina  inspektor 18 448 42 17 e.krol@gminagrybow.pl
Barczyk Jadwiga  podinspektor 18 448 42 17  j.barczyk@gminagrybow.pl
Obrzut Natalia  podinspektor 18 448 42 23  n.obrzut@gminagrybow.pl
Sęk Mirosław pomoc administracyjna 18 448 42 23 m.sek@gminagrybow.pl
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Wąsowicz Alicja  Kierownik referatu 18 448 42 26 a.wasowicz@gminagrybow.pl
Mucha Magdalena inspektor 18 448 42 27 m.mucha@gminagrybow.pl
Suder Danuta inspektor 18 448 42 27 d.suder@gminagrybow.pl
Iwańska Magdalena inspektor 18 448 42 35 m.iwanska@gminagrybow.pl