Poznaj świat nietoperzy małopolskiej krainy Podkowca

Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie został umieszczony folder informacyjny projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce", którego głównym celem jest ochrona trzech gatunków nietoperzy: nocka dużego, nocka orzęsionego i podkowca małego.

Szczegóły w linku poniżej:

krakow.rdos.gov.pl/chiroksero-foldery-2