Kolejne inwestycje w Gminie

W dniu 15.01.2021 r. została podpisana umowa z firmą ETA spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy Szkoły Podstawowej wraz salą sportową w miejscowości Gródek oraz z Panem Stanisławem Niepsujem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Niepsuj – Usługi projektowe, Biała Niżna 142, 33-330 Grybów, na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Cieniawie.

GALERIA