Wójt podziękował aktorom oraz członkom grupy teatralnej "Odeon"

16.01.2021 r. z zachowaniem wszelkich norm reżimu sanitarnego w GOK Filia w Binczarowej odbyło się spotkanie starszych aktorów i członków Grupy Teatralnej „Odeon”, podczas którego Wójt Gminy Jacek Migacz złożył na ręce Pani Anny Radzik podziękowania za dotychczasową pracę i oddanie dla teatru oraz wkład w krzewienie kultury.

Aktorzy odznaczali się wielkim kunsztem, odwagą i wiedzą, doskonaląc swoje umiejętności i grę aktorską w następujących przedstawieniach: Gość oczekiwany, Drewniana miska, Jasne światło i Gdy brak błogosławieństwa. Każdy członek Grupy Teatralnej otrzymał pamiątkowy grawerton.  Niezmiernie cieszy fakt, iż trwają próby do nowego spektaklu, w którego rolę wcielają się aktorzy młodszej grupy teatralnej, podtrzymując zapoczątkowaną działalność starszych kolegów. Życzymy im sukcesów, odwagi i wytrwałości w dążeniu do wybranego celu.  

 
Fot. M.Książkiewicz

GALERIA