Projekt:"Okrężny Szlak Rowerowy"

Gmina Grybów realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.1.4 Tytuł projektu: Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w gminie Grybów poprzez budowę tras turystycznych

Gmina Grybów realizuje projekt w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na lata 2014 - 2020

Działanie 6.1.4

Tytuł projektu: Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w gminie Grybów poprzez budowę tras turystycznych.

Dofinansowanie projektu z UE (RPO WM) 399 022,00 zł. Całkowita wartość projektu 696 601,19 zł

Projekt pt. "Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w gminie Grybów poprzez budowę tras turystycznych" polega na utworzeniu i oznakowaniu 80 kilometrów trasy pieszo-rowerowej i wybudowaniu systemu wiat przystankowych. Okrężny Szlak Rowerowy, to trasa turystyczna o charakterze pętli łączącej wszystkie sołectwa Gminy Grybów.  Podczas podróżowania "Okrężnym Szlakiem Rowerowym" można odpocząć w czterech  tematycznych wiatach  przystankowych. Wiaty zostały wyposażone w stół, ławki,  stojaki na rowery, tablicę informacyjną oraz siłownie zewnętrzne wyposażone  w cztery urządzenia do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Siłownie zostały zlokalizowane w miejscowościach Binczarowa, Florynka Krużlowa Wyżna, Siołkowa.  Dodatkowo przy trasie usytuowano 17 przystanków rowerowych z tablicami informacyjnymi, stojakami na rowery z oznakowaniem pionowym  tj. tabliczki  kierunkowe, znaki rowerowe. Zapraszamy do aktywnego odpoczynku w gminie Grybów.