Remont dróg gminnych

Zostały zakończone prace związane z remontem dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych. Wykonano niespełna 3000mb nowych nawierzchni bitumicznych.

Zostały zakończone prace związane z remontem dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych.  Wykonano niespełna 3000mb nowych nawierzchni bitumicznych.                                 
Zadania zostały zrealizowane z środków własnych jak również w ramach Funduszy Sołeckich.

 

GALERIA