Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Cieniawa

- Okres realizacji inwestycji od dnia 20.11.2017 do 15.12.2018.

 Budynek w całości przeznaczony na cele edukacyjno-oświatowe. Zmianie podlega rozlokowanie części dotychczasowym pomieszczeń (administracja, przedszkole, kuchnia) oraz powstaną nowe pomieszczenia połączone funkcjonalnie z istniejącym budynkiem.

Istniejący budynek szkoły składa się z dwóch segmentów (starego i nowego) połączonych parterowym łącznikiem.

Starszy segment podlegać będzie przebudowie. Na parterze zostanie zlokalizowane przedszkole z dwoma salami wielofunkcyjnymi i zapleczem szatniowo-sanitarnym, natomiast na piętrze zostaną zlokalizowane dwie sale lekcyjne i pokój nauczycielski.

W miejscu istniejącego łącznika (przeznaczonego do wyburzenia) zaprojektowano rozbudowę budynku. W poziomie piwnic zlokalizowana zostanie kuchnia wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym oraz jadalnia dla uczniów. Na parterze powstanie komunikacja z głównym wejściem do budynku, dwie klasy lekcyjne, szatnie dla uczniów oraz sekretariat i gabinet dyrektora. Na 1 piętrze zlokalizowano, klasę lekcyjną (informatyczną), bibliotekę z czytelnią, sanitariaty dla uczniów oraz gabinet pedagoga.

  • powierzchnia zabudowy – 472.10 m2, powierzchni użytkowa 944.16 m2
  • koszt inwestycji  2 515 859 zł

 

W roku 2017 wykonano roboty rozbiórkowe, fundamenty i izolacje budynku na kwotę 491 435.25 zł.

 

GALERIA