Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąclowa

 Trwają pracę przy realizacji projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 „Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Projekt podzielony jest na dwa kontrakty:

1. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąclowa" którą realizauje Firma MACHNIK z Mochnaczki Wyżnej

2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kąclowa" którą realizauje Firma "HAŻBUD" z Gorlic
 

 

Zdjęcia z budowy stan na dzień 4 czerwca

GALERIA