Wielofunkcyjne boisko w Chodorowej już otwarte

Wielofunkcyjne boisko w Chodorowej, zlokalizowane nieopodal miejscowej remizy OSP jest już dostępne dla mieszkańców! Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali w miniony czwartek (tj. 11 lipca br.) włodarze gminy Grybów oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Chodorowej to część projektu realizowanego przez Gminę Grybów. Podobny obiekt powstał także w Starej Wsi, a którego otwarcie po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły zaplanowano na pierwsze dni września.

Zadanie, w częścu dotyczącej miejscowości Chodorowa, obejmowało: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej - poliuretanowej, ogrodzenia pełniącego funkcję piłkochwytu, jak również instalację czterech urządzeń siłowni plenerowej.

W czwartek, 11 lipca br. w obecności mieszkańców, zaproszonych gości oraz władz gminy Grybów nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu, którego dokonał ks. Sławomir Gulik. Biało-czerwoną wstęgę przecinali kolejno: wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, przewodniczący Rady Gminy Grybów Jacek Ziębiec, sekretarz Gminy Grybów Danuta Krok, przedstawiciele mieszkańców oraz sołtys Chodorowej Krzysztof Wolski. W uroczytości udział wzięli także: radni Gminy Grybów, przedstawciele jednostki OSP Chodorowa oraz pracownicy Urzędu Gminy.

O tym jak ważne było wykonanie tej inwestycji dla społeczności Chodorowej podkreśłał podczas otwarcia Krzysztf Wolski - sołtys Wsi Chodorowa: - Przez pewien czas, dzieci z Chodorowej nie miały żadnego takiego miejsca by zagrać w piłkę nożną czy siatkową, wówczas korzystały z boiska sportowego w Krużlowej. Bywało, że nim pokonały te kilka kilometrów zostały zmoczone przed deszcz.

- Dla tak małej miejscowości jak Chodorowa, gdzie nie ma szkoły, taki obiekt w centrum wsi jest miejscem gdzie mieszkańcy, młodzież, dzieci mogą się spotykać, integrować - dodaje wójt Gminy Grybów Jacek Migacz. - Bardzo dziękuję za liczne przybycie mieszkańców na otwarcie boiska, to swoiste docenienie tego co udało się tutaj zrobić. Całej społeczności życzę zdrowej sportowej zabawy na tym obiekcie, aby codziennie wypełniało się i było wykorzystywane w 100%.

Tuż po otwarciu obiektu rozegrano pierwszy mecz piłki siatkowej, strzelano rzuty karne, których bronił jako bramkarz Wójt Gminy Grybów oraz radny Piotr Fyda. Dzieci wraz z opiekunami przetestowały natomiast urządzenia siłowni.

Warunki korzystania oraz udostępnienia obiektu ustala sołtys wsi - Krzysztof Wolski.

Realizacja zadania była możliwa dzięki środkom własnym gminy oraz dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach podziałania 19.2: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczniść" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

fot. M.Książkiewicz

GALERIA