Kody kreskowe

Od 1 lipca 2013 r. w Gminie Grybów wprowadzone zostały kody kreskowe służące identyfikacji odpadów zmieszanych i segregowanych odbieranych od mieszkańców.

Kody kreskowe należy naklejać na kubły i worki zgodnie z poniższą instrukcją obrazkową. Jeżeli otrzymana ilość kodów będzie niewystarczająca wystarczy zgłosić się po dodatkowe kody do Urzędu Gminy pok. 14 w celu dodrukowania potrzebnej ilości.

Zastosowanie kodów kreskowych umożliwi sprawną realizację wymogów nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości zarówno przez mieszkańców, jak i firmę odbierającą odpady komunalne.

W sposób jednoznaczny będzie można stwierdzić, kto wystawił odpady przed posesję, w jakiej ilości oraz czy właściwie je segreguje oraz kiedy zostały odebrane przez firmę wywozową. Kody pozwolą również na precyzyjne określenie ilości faktycznie odebranych przez firmę wywozową odpadów.

Kody, które Państwo otrzymaliście, przypisane są do poszczególnych posesji i są niepowtarzalne (tzn. każdy ma niepowtarzalny numer).

Są 4 rodzaje kodów:

1.Kody z napisem KUBEŁ do naklejenia na pojemnik 120l na odpady zmieszane wielokrotnego sczytywania.

2.Kody z napisem ZMIESZANE do naklejania na czarny worek z odpadami zmieszanymi jednokrotnego sczytywania.

3.Kody z napisem SEGREGOWANE do naklejania na worki z odpadami selektywnie zebranymi wszczególności na worki w kolorze zielonym (szkło), niebieskim (papier) i żółtym (tworzywa sztuczne i metale)

4. Kody z napisem BIO do naklejania na brązowy worek z odpadami biodegradowalnymi oraz odpadami zielonymi jednokrotnego sczytania.

 

Ponadto firma odbierająca odpady zobowiązana będzie do odbioru wyłącznie tych odpadów, które będą oznaczone odpowiednim kodem. W przypadku braku kodu odpady nie zostaną odebrane.

 

I N S T R U K C J A dot. kodów kreskowych

1. Kod kreskowy naklejamy:

• Na kuble w widocznym miejscu na ścianie frontowej,

• Na worku w miejscu widocznym poniżej związania.

2. Wystawiając worek każdorazowo naklejamy nowy kod.