ANKIETA

Wójt Gminy Grybów, zwraca się z prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej ogrzewania budynków.

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (piecy i kotłów C.O.). Efektem realizacji programu będzie znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (głównie pyłów zawieszonych), co z kolei pozytywnie wpłynie na zdrowie Nas wszystkich.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie  druku ankiety, ponieważ rzetelne wykonanie inwentaryzacji na podstawie wiarygodnych informacji pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia mieszkańców.

Druki Ankiety  dostępne są w Urzędzie Gminy gdzie udzielana jest pomoc w ich uzupełnianiu oraz w linku poniżej. Ankietę najlepiej przekazać w formie papierowej do urzędu pokój 4 lub drogą elektroniczną na adres marian.rolka@gminagrybow.pl