Nabór na dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych

Wójt Gminy Grybów informuje zainteresowanych mieszkańców, że Gmina Grybów w roku 2021 będzie udzielać dotacji do wymiany starych kotłów w ramach projektu pn.: „Wymiana systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Grybów”. Projekt obejmuje likwidację i wymianę starych pieców tzw. „kopciuchów” w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, spełniające dyrektywy unijne.

Warunki udzielania dotacji określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy Grybów dnia 26 lutego 2021 r. (uchwała nr XXV/247/2021), który jest dostępny na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,1896054,uchwala-nr-xxv2472021-rady-gminy-grybow-z-dnia-26-lutego-2021-r-w-sprawie-regulaminu-udzielania-i-ro.html


Wnioski na dofinansowanie w roku 2021 można składać wyłącznie w terminie od dnia 29 marca 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku.


W związku z zamknięciem urzędu ze względu na zachorowania na COVID-19 prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do skrzynki przy wejściu urzędu ul. Jakubowskiego 33 lub drogą pocztową.


Ilość miejsc w przedmiotowym projekcie jest ograniczona, zatem o przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku.


                                                                                   Wójt Gminy Grybów
                                                                                               

                                                                                        Jacek Migacz